Politica de confidentialitate

1. Informații generale
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o preocupare permanta pentru S.C. PROIECT COST INVEST S.R.L. prin Ionuț Marina ca administrator al site-ului proiectinvest.ro, cu sediul în București. Această pagină are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet proiectinvest.ro, numită în continuare „Site-ul”.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
Prelucrare înseamnă inclusiv colectarea lor, chiar dacă ulterior nu fac nimic cu unele date personale, după cum puteți vedea în subcapitolul III de mai jos. Mai mult, colectez doar acele date fără de care Site-ul nu poate funcționa din motive constructive.
Accesând acest site, următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:
– IP-ul și browserul utilizat.
Nu prelucrez date personale de la vizitatori, ci doar văd concluzii statistice despre traficul de pe site.

3. Scopurile și temeiurile prelucrării
Dacă sunteți vizitator al Site-ului, eu prelucrez datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

– IP-ul și browserul utilizat: doar le colectez, nu le prelucrez suplimentar în vreun fel.
Temei: colectarea lor se face automat la accesarea Site-ului de către sistemul de operare al serverului pe care funcționează Site-ul, fără nici un control din partea mea. Serverul generează un fișier tip log în care trece toate aceste date, împreună cu momentul accesării Site-ului. Dacă nu doriți ca aceste date să fie colectate, devine imposibilă accesarea Site-ului. Google Analytics colectează IP-ul și browserul, dar le prezintă ca data statistice; eu nu am găsit posibilitatea de a le vedea individual pentru a le asocia unui utilizator anume.

Dacă trimiteți anumite comentarii sau o cerere de ofertă către adresa de e-mail office @ proiectinvest.ro, prelucrez datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

nume de utilizator: este colectat, dar nu fac nimic cu el dincolo de a-l folosi ca metodă de adresare într-un eventual răspuns.

adresa de email: este colectată și o utilizez pentru a adresa un eventual răspuns. În rest, nu fac nimic cu ea, nu o dau altora, nu vă trimit emailuri fără a vă cere acordul, nu vă înscriu pe liste de emailing. Datele vor fi păstrate până la finalizarea solicitării dumneavoastră. În cele din urmă, datele dvs. vor fi șterse, cu excepția cazului în care ați fost de acord să le procesez și să le utilizez în continuare.
Baza legală pentru această colectare o reprezinta monitorizarea și îmbunătățirea site-ului, a produselor și a serviciilor oferite. Folosim aceste date pentru a-ti permite accesul in site si pentru a putea livra serviciile pe care ai ales sa le primesti (răspunsuri la solicitări sau la oferta de servicii pe care le prestez, etc.).

nume și adresa în cazul emiterii facturii fiscale pentru serviciile pe care le solicitați.
Baza legală pentru această prelucrare este intrarea și executarea unui contract la care esti parte (ori de câte ori realizezi operatiunile de mai sus, ești de acord cu termenii și condițiile de furnizare a acelor servicii). S-ar putea să trebuiască să solicit, de asemenea, informații fiscale suplimentare, pe care legea ne obligă să le colectez și prelucrez în legătură cu contractul încheiat între părți pentru serviciile prestate și emiterea facturii fiscale. În această situație, temeiul legal pentru prelucrare va fi reprezentat de obligația de a ne conforma cu prevederile din legislație.

Dacă transmiteți prin alte metode disponibile public date cu caracter personal pe Site, atunci acestea vor fi colectate, dar nu prelucrate dincolo de acest punct. Nu voi folosi datele pentru a vă trimite comunicări de marketing. Niciodată nu voi dezvălui, nu voi vinde sau nu voi închiria informațiile tale personale unei terțe părți.

4. Durata pentru care vă prelucrăm datele
Ca principiu, eu voi prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. Ca regula, nu voi păstra datele dumneavoastră personale din niciun motiv mai mult decât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care le colectăm, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, și contractuale (contabile).

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Cum spuneam anterior, nu dezvălui datele voastre personale niciunui terț și nici nu vă înscriu fără voia voastră la newsletter-uri sau alte comunicări. Probabil că singura ocazie cu care aș dezvălui cuiva datele personale ar fi dacă încălcați Termenii și condițiile Site-ului și dacă mi le cere poliția sau altă autoritate din domeniu.

6. Stocarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal menționate mai sus sunt stocate pe serverele companiei Bigstep, pe teritoriul României, unde se află toate fișierele Site-ului și baza de date a acestuia. Bigstep este o companie internațională ce oferă servicii de tip big data și are sedii în Londra, Marea Britanie; Chicago, SUA; și București, România, iar Site-ul nwradu.ro este găzduit pe servere din România.
Bigstep are serverele găzduite în data centere securizate, au certificări ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27000 și altele, și include printre clienți companii foarte mari din toate domeniile. Puteți afla mai multe despre cum prelucrează și securizează datele personale citind privacy policy-ul lor. Eventualele backup-uri ale Site-ului le stochez în propriul PC de acasă și online pe teritoriul Uniunii Europene.

7. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către Site pot fi transferate în afara României, dar voi face acest lucru către state din Uniunea Europeană. Ca idee, dacă voi muta în viitor hostingul Site-ului către alt furnizor, voi alege unul cu data center cel mai probabil în România, dar sigur în Uniunea Europeană. Eventualele backup-uri ținute online vor fi ținute tot pe servere din Uniunea Europeană.

8. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Ionuț Marina, conform celor descrise în prezentul document;
– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea administratorului Site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către administratorul Site-ului a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
– dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
– în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
– în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
– în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
– datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, administratorul Site-ului să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
– dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor;
prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către administratorul Site-ului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
– dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
– în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al administratorului Site-ului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care administratorul Site-ului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
– dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

9. Modalitatea de contact cu privire la datele cu caracter personal
Având în vedere că nu monitorizăm nici pe scară largă și nici sistematic datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și faptul că operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal nu reprezintă nici pe departe activitatea noastră principală, desemnarea unui DPO nu este necesară.

Totuși, pentru orice solicitare, reclamație, sugestie sau observație în legătură cu protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să folosiți adresa de e-mail: office @ proiectinvest.ro.

Site-ul folosește fișiere de tip cookie.

Ultimul update: 20 mai 2018.