servicii oferite

ce facem cel mai bine

 

Elaborare deviz general pentru pentru obiective de investitii si lucrari de interventie. Estimare cantitati de lucrari constructii si instalatii, costul unitar pe categoriile de lucrari, estimare cost echipamente, utilaje si dotari. 

specializati

Pentru diverse tipuri de proiecte

Pentru elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventie se impune finalizarea mai multor etape de activitate ce tin de specificul lucrarilor de constructii si instalatii.

ANTEMASURATOARE

Antemasuratoare deviz conform Indicatoare Norme Deviz pe categorii de lucrari.

lISTE DE CANTITATI

Liste cantitati de lucrari – devize oferta elaborate in baza proiectului si caietului de sarcini.

DEVIZE OFERTA PENTRU CANTITATILE DE LUCRARI ESTIMATE

Liste cu cantitati de lucrari cu preturi unitare pe fiecare tip de lucrare. Evidentiere consumuri de resurse conform deviz de lucrari: extrase materiale, manopera, utilaje, transport.

LUCRARI REPARTIZATE PE EXECUTANTI

Cantitati de lucrari constructii si instalatii repartizate pe executanti. Verificare cantitati pe articole de lucrari si elaborare situatii de lucrari conform devize oferta aceptate de beneficiar.

Grafic de esalonare cantitativ si valoric

Grafic de lucrari pe faze / grafic de executie.

activitati

Parcurgerea etapelor unui proiect

Antemasuratoare

Estimare cantitati de lucrari conform planuri si caiete de sarcini cu identificarea tuturor operatiilor de lucru si stabilirea lucrarilor necesare. 

devize oferta si devizul general

Intocmire devize oferta pe specialitati (structura de rezistenta, arhitectura, instalatii, utilaje si echipamente, dotari).

Executie si monitorizare

Asiguram antemasuratori in situ pentru punerea in opera a lucrarilor considerate necesare in conformitate cu cerintele proiectului, pe specialitati.

de la proiect la realitate

Intuim oportunitati si le prezentam beneficiarului pentru a lua cea mai buna hotarare

In functie de prevederile si cerintele proiectului analizam si recomandam variantele adecvate pentru obtinerea unui cost cat mai scazut respectand calitatea proiectului.

OFERTA

Preturi adaptate pentru fiecare beneficiar, persoana fizica sau juridica

In functie de fiecare proiect prezentat de beneficiar, de datele care ne sunt puse la dispozitie, oferta de pret pentru serviciile de management prestate se va intocmi conform necesarului de resurse adaptat la cerintele proiectului.