Devize oferta lucrari constructii si instalatii

[vc_row]
[vc_column width=”1/1″][icon_box title=”Servicii de consultanta – elaborare devize oferta pentru lucrari de constructii si instalatii” icon=”awesome-th-list”][/icon_box][/vc_column][/vc_row]
[vc_row]
[vc_column width=”1/1″][br top=”40″][/vc_column][/vc_row]

Documentatie tehnico-economica pentru licitatii si proiecte in faza SF si PT

Elaboram documentatie tehnico-economica pentru licitatii public si private, proiecte in faza Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic. Activitatea presupune realizarea devizului general cu estimarea devizelor pentru lucrari de arhitectura, structura de rezistenta, amenajari interioare si exterioare, devize lucrari instalatii pe fiecare specialitate. Lista formulare prezentate:

 • Formularul F1 Centralizatorul financiar pe obiectiv.
 • Formularul F2 Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte.
 • Formularul F6 Graficul general de realizare a investitiei.
 • Anexa nr.6 Devizul pe obiect.
 • Formularul F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari.
 • Formularul F4 Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice.
 • Formularul F5 Fisa tehnica.
 • Formularul C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale.
 • Formularul C7 Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
 • Formularul C8 Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii.
 • Formularul C9 Lista cuprinzand costurile privind transporturile.

Elaborare deviz general pentru pentru licitatii publice si private, proiecte in faza Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic.

Deviz general pentru proiecte de investitii cu finantare din fonduri europene

Estimarea investitiei pentru obtinerea finantarii din fonduri europene nerambursabile va cuprinde:

 • Estimare cheltuieli investitie cu materiile prime, materiale si marfuri aprovizionate.
 • Estimare cheltuieli cu forta de munca.
 • Consum specific pentru materiale.
 • Cost unitar cu materiile prime, materiale si marfuri aprovizionate, cu forta de munca, cu utilajele si transportul.
 • Cost dotari si echipamente tehnologice.
 • Esalonare lucrari devize constructii si instalatii, prezentare grafic de executie.

Elaborare deviz general pentru investitii cu finantare din fonduri europene nerambursabile.

Deviz general pentru creditul de investitii imobiliare

Elaborarea devizului general pentru obtinerea unui credit bancar pe obiective de investitii si lucrari de interventii: lucrari de constructii si instalatii la constructiile existente: modificari, modernizari, consolidari, reabilitari; lucrari noi: lucrari de terasamente, lucrari de constructii, fundatii, structura de rezistenta, arhitectura, lucrari de izolatii, lucrari de instalatii, diverse dotari necesare desfasurarii activitatii. Se asigura:

 • Documentatia tehnico-economica, devizul general al investitiei.
 • Graficul de executie pe activitatile de lucrari.

Elaborare deviz general pentru obtinerea creditului bancar.

[vc_row]
[vc_column width=”1/1″][br top=”40″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row]
[vc_column width=”1/1″][faqs counts=”5″ cats=”” posts=”” order=”DESC” orderby=”date” filter=”no” paging=”no”][/vc_column][/vc_row]