Devize oferta lucrari constructii si instalatii

Devize oferta pentru licitatii si proiecte in faza SF si PT. Elaborare deviz general pentru proiecte cu finantare din fonduri europene.

Servicii de consultanta - elaborare devize oferta pentru lucrari de constructii si instalatii

Documentatie tehnico-economica pentru licitatii si proiecte in faza SF si PT

Elaboram documentatie tehnico-economica pentru licitatii public si private, proiecte in faza Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic. Activitatea presupune realizarea devizului general cu estimarea devizelor pentru lucrari de arhitectura, structura de rezistenta, amenajari interioare si exterioare, devize lucrari instalatii pe fiecare specialitate. Lista formulare prezentate:

 • Formularul F1 Centralizatorul financiar pe obiectiv.
 • Formularul F2 Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte.
 • Formularul F6 Graficul general de realizare a investitiei.
 • Anexa nr.6 Devizul pe obiect.
 • Formularul F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari.
 • Formularul F4 Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice.
 • Formularul F5 Fisa tehnica.
 • Formularul C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale.
 • Formularul C7 Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
 • Formularul C8 Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii.
 • Formularul C9 Lista cuprinzand costurile privind transporturile.

Elaborare deviz general pentru pentru licitatii publice si private, proiecte in faza Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic.

Deviz general pentru proiecte de investitii cu finantare din fonduri europene

Estimarea investitiei pentru obtinerea finantarii din fonduri europene nerambursabile va cuprinde:

 • Estimare cheltuieli investitie cu materiile prime, materiale si marfuri aprovizionate.
 • Estimare cheltuieli cu forta de munca.
 • Consum specific pentru materiale.
 • Cost unitar cu materiile prime, materiale si marfuri aprovizionate, cu forta de munca, cu utilajele si transportul.
 • Cost dotari si echipamente tehnologice.
 • Esalonare lucrari devize constructii si instalatii, prezentare grafic de executie.

Elaborare deviz general pentru investitii cu finantare din fonduri europene nerambursabile.

Deviz general pentru creditul de investitii imobiliare

Elaborarea devizului general pentru obtinerea unui credit bancar pe obiective de investitii si lucrari de interventii: lucrari de constructii si instalatii la constructiile existente: modificari, modernizari, consolidari, reabilitari; lucrari noi: lucrari de terasamente, lucrari de constructii, fundatii, structura de rezistenta, arhitectura, lucrari de izolatii, lucrari de instalatii, diverse dotari necesare desfasurarii activitatii. Se asigura:

 • Documentatia tehnico-economica, devizul general al investitiei.
 • Graficul de executie pe activitatile de lucrari.

Elaborare deviz general pentru obtinerea creditului bancar.

De ce o estimare a serviciilor prestate?

In general, proiectele de investitii sunt prezentate in diferite faze de proiectare, fapt ce determina un grad mai scazut sau ridicat de detaliere a informatiilor prezentate. Pentru a presta serviciile contractate in termenii agreati cu clientul, se aloca o durata de timp adecvata si o implicare suficienta de personal si resurse pentru indeplinirea sarcinilor. Toate programele / softurile folosite sunt licentiate, deasemenea personalul implicat este competent profesional pentru a finaliza cu succes sarcinile de lucru. In urma analizei proiectului si a sarcinilor ce se impun, onorariul serviciilor prestate se transmite catre client si va reprezenta pretul final alocat proiectului conform termeni contractuali.

Oferta de pret comunicata cuprinde toate taxele?

Oferta de pret comunicata pe fiecare categorie de servicii prestate este cea finala, valoare cu toate taxele incluse, firma nu este platitoare de TVA.

Pentru serviciile prestate se emite factura fiscala?

Pentru toate serviciile de proiectare prestate se incheie un contract de prestari servicii intre clientul persoana fizica sau persoana juridica si firma S.C. PROIECT COST INVEST S.R.L.. Pentru toate serviciile prestate se emite factura fiscala.

Cum primesc documentatia tehnico-economica?

Conform termeni contractuali, documentatia elaborata de expertii S.C. PROIECT COST INVEST S.R.L. se va transmite pe adresa de email a clientului specificata in contractul cadru de prestari servicii. In cazuri exprese, documentatia se poate printa in 1, 2 exemplare si se poate asigura serviciul de transport prin firma de curierat la adresa specificata de client, numai dupa efectuarea platii conform contract.

Putem incheia o colaborare pe termen lung sau pentru mai multe proiecte?

In baza incheierii unui acord cadru de prestari servicii de proiectare, clientul se asigura ca proiectele derulate cu firma S.C. PROIECT COST INVEST S.R.L. se  vor finaliza cu succes in termenii contractuali conveniti de comun acord, tinand cont de buget, timp si durata.