Servicii

Servicii de management pentru proiecte de investitii.

Servicii de management - realizare deviz general pentru proiecte de investitii

Estimare devize lucrari constructii si instalatii

Devizul general cuprinde toate cheltuielile aferente executiei obiectivului de investitie, devize lucrari constructii si devize instalatii. Documentatia tehnico-economica elaborata va cuprinde:

 • Deviz general.
 • Devize pe obiecte.
 • Liste cantitati de lucrari, devize lucrari constructii si devize lucrari instalatii.
 • Grafic de esalonare detaliat cantitativ si valoric.
 • Grafic de lucrari pe faze / grafic de executie.

Elaborarea devizului general, realizare devize lucrari constructii si instalatii.

Deviz general – faze documentatie deviz oferta

Pentru elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventie se impune finalizarea mai multor etape de activitate ce tin de specificul lucrarilor de constructii si instalatii. Se asigura:

 • Antemasuratoare deviz conform Indicatoare Norme Deviz pe categorii de lucrari.
 • Consumurile de resurse: extrase materiale, manopera, utilaje, transport.
 • Liste cantitati de lucrari cu pret – devize oferta elaborate in baza proiectului si caietului de sarcini.
 • Cantitati de lucrari constructii si instalatii repartizate pe executanti.
 • Verificare cantitati pe articole de lucrari si elaborare situatii de lucrari conform devize oferta.
 • Grafic de executie actualizat.

Elaborare deviz general pentru pentru obiective de investitii si lucrari de interventie.

Elaborare devize lucrari constructii

Pentru licitatii, proiecte in faza SF si PT, cu finantare din fonduri europene sau credit.

 

De ce o estimare a serviciilor prestate?

In general, proiectele de investitii sunt prezentate in diferite faze de proiectare, fapt ce determina un grad mai scazut sau ridicat de detaliere a informatiilor prezentate. Pentru a presta serviciile contractate in termenii agreati cu clientul, se aloca o durata de timp adecvata si o implicare suficienta de personal si resurse pentru indeplinirea sarcinilor. Toate programele / softurile folosite sunt licentiate, deasemenea personalul implicat este competent profesional pentru a finaliza cu succes sarcinile de lucru. In urma analizei proiectului si a sarcinilor ce se impun, onorariul serviciilor prestate se transmite catre client si va reprezenta pretul final alocat proiectului conform termeni contractuali.

Oferta de pret comunicata cuprinde toate taxele?

Oferta de pret comunicata pe fiecare categorie de servicii prestate este cea finala, valoare cu toate taxele incluse, firma nu este platitoare de TVA.

Pentru serviciile prestate se emite factura fiscala?

Pentru toate serviciile de proiectare prestate se incheie un contract de prestari servicii intre clientul persoana fizica sau persoana juridica si firma S.C. PROIECT COST INVEST S.R.L.. Pentru toate serviciile prestate se emite factura fiscala.

Cum primesc documentatia tehnico-economica?

Conform termeni contractuali, documentatia elaborata de expertii S.C. PROIECT COST INVEST S.R.L. se va transmite pe adresa de email a clientului specificata in contractul cadru de prestari servicii. In cazuri exprese, documentatia se poate printa in 1, 2 exemplare si se poate asigura serviciul de transport prin firma de curierat la adresa specificata de client, numai dupa efectuarea platii conform contract.

Putem incheia o colaborare pe termen lung sau pentru mai multe proiecte?

In baza incheierii unui acord cadru de prestari servicii de proiectare, clientul se asigura ca proiectele derulate cu firma S.C. PROIECT COST INVEST S.R.L. se  vor finaliza cu succes in termenii contractuali conveniti de comun acord, tinand cont de buget, timp si durata.