Prima pagina

Estimare cost proiect – deviz general lucrari constructii

Estimarile activitatilor sunt prezentate si inregistrate in mod realist, detaliate, pentru planificare si finantare. Resursele si timpul alocat pentru activitati – lucrari de constructii si instalatii, se evalueaza si se justifica in mod corect si transparent.
Elaborare activitati, stabilire corecta a lucrarilor pe categorii de lucrari, incadrare articole de lucrari conform proiect tehnic pe fiecare specialitate.
Elaborare liste cantitati, analiza corecta antemasuratoare deviz, prelucrare cantitati lucrari constructii si lucrari instalatii, liste de echipamente si utilaje tehnice.
Intocmire deviz general, devize oferta lucrari constructii si instalatii conform solutii tehnice, consiliere investitor in alegerea resurselor materiale.

Sistem de management al calitatii

Realizam lucrari de calitate avand un sistem de management al calitatii in conformitate cu legislatia si normativele in vigoare si cu cerintele clientilor nostri.
Societatea asigura si dezvolta permanent un sistem de management al calitatii, colaboreaza cu furnizori de servicii a caror calitate este atestata si certificata. Asiguram controlul permanent al serviciilor prestate, conform specificului lucrarilor asumate.
Raspundem prompt si eficient cerintelor tuturor partilor: clienti, furnizori, angajati. Calitatea serviciilor oferite clientilor nostri este conditionata de calitatea serviciilor utilizate.

Consultanta in evaluarea proiectelor

Evaluare proiecte de investitii din fonduri proprii, credite bancare sau fonduri externe

Cerintele proiectului privind materialele de constructii, materialele de instalatii si echipamentele sunt identificate si specificate in mod clar. Informatiile sunt verificate si validate pentru implementarea proiectului de catre managerul de proiect cu certificare recunoscuta.